MAKALELER

7 Ekim 2022

Gençlere Sesleniyorum-103 KURTULUŞ İNKARDA DEĞİL, İSLAMDADIR!…

Sevgili Gençler!… İnkâr, imanın zıddıdır. “Tanımama, kabul ve tasdik etmeme, inanmama, reddetme” anlamlarına gelir. Daha geniş anlamıyla inkâr,” Allah’ın varlığına inanmayı reddetmek, kendisini yaratmış olan Yüce […]
7 Ekim 2022

Gençlere Sesleniyorum-102 CEHENNEM MAHKÛMLARI OLMAYIN!…

Sevgili Gençler!… Kur’an-ı Kerim karşısında inanç bakımından üç gruba ayrılan insanlardan bir grubu da “İnkârcılar”dır. İnkârcı, “Hakkı kabul etmeyen, Allah’ı inkâr eden, dinsiz,” iman esaslarını kabul […]
7 Ekim 2022

Gençlere Sesleniyorum-101 GÖSTERİŞ YAPMAYIN!…

 Gösteriş, “başkalarını aldatmak,  şaşırtmak,  korkutmak veya kendini beğendirmek için yapay davranmak” tır. Bu inançtaki insanlar, çevreleri için giyinir, konuşur, ev döşer, meslek seçer veya kitap okurlar. […]
7 Ekim 2022

Gençlere Sesleniyorum-100 REENKARNASYON SAFSATASINA İNANMAYIN!

Reenkarnasyon;  “kişinin öldükten sonra ruhunun hayvan veya bitki de dâhil insan veya insan dışı varlıklara geçmesi” anlamına gelir. Yine bu görüşü savunanlar tarafından reenkarnasyon şöyle tanımlanır: […]
7 Ekim 2022

Gençlere Sesleniyorum-99 BAŞKALARI HAKKINDA KÖTÜ DÜŞÜNMEYİN!…!

Sevgili Gençler!… İslam’a göre büyük günahlardan olan sû-i zan, “Başkasını kötü sanmak”tır. Zan, kesin bilgiye dayanmaz. Kesin bilgi olmadan bir kimse hakkında hüküm vermek, söz söylemek […]
7 Ekim 2022

Gençlere Sesleniyorum-98 KALPLERİNİZDE KİN VE DÜŞMANLIK OLMASIN!

Sevgili Gençler!… Kin, “Öç alma duygusu, kalbe yerleşen şiddetli düşmanlık”tır. Kin, İslam’ın hoş görmediği, uzak durulmasını istediği kötü duygulardandır. Yüce Allah, Kur’an-ı Kerim’de, kinin şeytanın hilelerinden […]
7 Ekim 2022

Gençlere Sesleniyorum-97 YALAN SÖYLEMEYİN VE YALANCI ŞAHİTLİK YAPMAYIN!

Sevgili Gençler!… Yalan, “olanın aksini haber vermek, düşündüğünün ve bildiğinin aksini söylemek” demektir. Yalan söylemeye “yalancılık”, yalan söyleyene de “yalancı” denir. Yalancılık, bir insanın güvenini kötüye […]
7 Ekim 2022

Gençlere Sesleniyorum-96 BÜYÜYE  VE  FALA  İNANMAYIN!

Sevgili Gençler!… Büyü(Sihir), “Gözbağcılık,  göz boyacılık, hile, aldatma, haktan uzaklaştırma, batıl şeyi hak diye göstermeye çalışma” gibi anlamlara gelmektedir. Genel anlamda büyü,” bazı güçler kullanarak canlı […]
5 Haziran 2022

Gençlere Sesleniyorum-95 BORÇLANMAK TEHLİKELİDİR

Sevgili Gençler!… Borç, “geri verilmek üzere alınan para veya eşya; bir veya birkaç kişiye yahut bir kuruma karşı yerine getirilmesi gereken yükümlülük, ödünç”gibi anlamlara gelir. Dini […]
5 Haziran 2022

Gençlere Sesleniyorum-94 BOZGUNCULUK YAPMAYIN!

Sevgili Gençler!… Bozgunculuk, “Yeryüzünde fitne, fesad ve karışıklık çıkarmak, zulüm ve taşkınlık yaparak haddi aşmak” gibi anlamlara gelir.  İnsan, fıtratındaki “nankörlük” ve “zalimlik” özellikleriyle, zaman zaman […]
18 Mayıs 2022

Gençlere Sesleniyorum-93 KUMARIN MANYETİK ALANINA YAKLAŞMAYIN!…

Sevgili Gençler!…      İnsanın maddi ve manevi yapısında büyük yıkımlar meydana getiren, aile düzenini alt üst eden, huzurunu bozan, insanlar arasında sevgi ve kardeşlik bağlarını koparan, kin, […]
18 Mayıs 2022

Gençlere Sesleniyorum-92 KİBİRLENMEYİN!

Sevgili Gençler!… Kibir, “kendini büyük görme, büyüklük taslama, kendini başkalarından üstün görerek insanları aşağılama” anlamlarına gelir. İslam Ahlakına göre kibir, Şeytana, Firavun’a ve aynı inançta olanlara […]
18 Mayıs 2022

Gençlere Sesleniyorum-91 KAZANÇ HIRSINA KAPILMAYIN!…

Sevgili Gençler!… İslam’ a göre; para kazanma ve zengin olma hırsıyla satılan bir malın ayıbını, kusurunu gizleyerek insanları aldatmak aldatmak haramdır. Alınan malın kıymetini gizleyerek aldatmak […]
18 Mayıs 2022

Gençlere Sesleniyorum-90 Nefsinizin Esiri Olmayın!..

Sevgili Gençler!…  Nefis, kelime olarak “bir şeyin varlığı, kendisi, zatı, hakikati” demektir. Nefis, kötü huyların; ruh da iyi huyların barınağıdır. İkisi de bedene tevdi edilmiştir. Bu […]
14 Nisan 2022

Gençlere Sesleniyorum-89 Allah Yolunda Harcayın!…

Sevgili Gençler!…İslam Dini’nin her emri hikmet ve faydalarla doludur. Sadaka da bunlardan biridir. Samimi ve ihlasa dayalı olarak, ölçülerine uygun bir şekilde verilen sadaka; Yüce Allah katında kabule […]
8 Nisan 2022

Gençlere Sesleniyorum-88 Ahirete İmanın Hayatımıza Etkileri!..

Sevgili Gençler!… İman esaslarından biri de “Ahiret Gününe İnanmak”tır. Ahiret inancı, İslam’dan önceki İlahi dinlerin hepsinde de vardı. Çünkü bu konu, insanın duygu, düşünce, vicdan ve […]
8 Nisan 2022

Gençlere Sesleniyorum-87 Haram Kazanç Edinmeyin!..

Sevgili Gençler!… Allah, insanı şerefli ve üstün varlık olarak yaratmıştır. Ayı, güneşi, geceyi, gündüzü insanoğlunun emrine vermiş, yeryüzünde ve gökyüzünde olan her şeyi insanın istifadesine sunmuştur. […]
24 Mart 2022

Gençlere Sesleniyorum-86 Açgözlü Olmayın!..

Sevgili Gençler!… Hırs, “Açgözlülük, aşırı tutku, sonu gelmeyen istek” gibi anlamlara gelir. Eğer insan bu duyguya kapılırsa mal, mülk, makam, mevki hırsı kendini sarar. Bu konuda […]
24 Mart 2022

Gençlere Sesleniyorum-85 15 Asırdır Değişmeyen ve Asla Değişmeyecek Olan KUTSAL KİTABIMIZ KUR’AN-I KERİM

İlahi dinlerin sonuncusu İSLAM DİNİ’dir. Tek Allah’ın varlığını kabullenme ve O’na inanma esasına dayanır. “Allah’tan başka İlah olmadığına, Hz. Muhammed’in O’nun kulu ve Resulü olduğuna inanmak” […]
5 Mart 2022

Gençlere Sesleniyorum-84 HER ZERRE ALLAH’IN VARLIĞINI HAYKIRIYOR!… 

İnsanlık tarihi boyunca bütün Peygamberler, ümmetlerine öncelikle Allah  inancını ve O kudretin bir tek olduğunu öğretmişlerdir.  Bütün semavi dinler, tevhid esasına yani Allah’ın bir tek olduğu […]
5 Mart 2022

Gençlere Sesleniyorum-83 İNSAN SORUMLULUK BİLİNCİYLE YAŞAMALIDIR

Yaratılmışlar içinde en güzel bir şekilde olanı şüphesiz insandır. İnsan, kutsal kitabımız Kur’an-ı Kerim’e göre topraktan yaratılmıştır. Ona  canlılığını ruhu verir. Bu ruhu, Yaratan yüklemiş ve […]
13 Şubat 2022

Gençlere Sesleniyorum-82 İNSANLIĞIN SON DİNİ

İlahi dinlerin en sonu İslamdır.   İslam Dinine “İSLAM” adı Allah tarafından verilmiştir. Kur’an-ı Kerimde bunu  bildiren ayetler vardır. Bunlardan biri Maide suresinin 3. Ayetidir. Cenab-ı  Hak […]
6 Şubat 2022

Gençlere Sesleniyorum-81 MANEVİ DEĞERLERİMİZİ KORUYALIM !…

Sevgili Gençler!…  İlim ve teknik geçmiş yıllara göre çok gelişmiştir.  Hemen her gün yeni bir buluş, insanlığın hizmetine sunulmaktadır.  Gelişmiş araç ve gereçlerle artık kıt’alar arası […]
6 Şubat 2022

Gençlere Sesleniyorum-80 DÜNYA BİR MİSAFİRHANEDİR!…

Sevgili Gençler!… Dünyayı, dinlenmek için eğlenip-göçeceğin bir menzil veya uykunda elde edip, kalktığında ise elinde olmayacak bir mal gibi kabul edin. Bir şeyi ele geçirmeye ihtiraslı […]
6 Şubat 2022

Gençlere Sesleniyorum-79 HIRSIZLIK YAPMAYIN!

Sevgili Gençler!… Hırsızlık, “Başkalarına ait bir malı, sahibinden habersiz ve gizlice, almak, çalmak”tır. İnsanda hırs, israf, lüks hayat, mal-mülk sahibi olmak gibi doymak bilmez duygular vardır. […]
20 Ocak 2022

Gençlere Sesleniyorum-78 Siz de ‘BİLİM ve TEKNOLOJİ’ Öğrenin (2)

Sevgili Gençler!… Müslümanlar, yaşadıkları şehirleri medeniyet merkezleri haline getirmişlerdi. Bunlardan biri de Kurtuba’dır. Kurtuba; hastaneleri, kütüphaneleri ve Orta Avrupa’dan öğrencilerin eğitim görmek üzere geldiği okulları ile […]
14 Ocak 2022

Gençlere Sesleniyorum-77 Siz de ‘BİLİM ve TEKNOLOJİ’ Öğrenin (1)

Sevgili Gençler!… Yaşadığımız yüzyılda dünya tarihini etkileyecek önemli gelişimlere ve değişimlere vesile olan Bilim ve Teknoloji, insanların yaşam koşullarını da köklü ve süratli bir şekilde etkilemektedir. […]
7 Ocak 2022

Gençlere Sesleniyorum-76 KİMSEYE ZULÜM VE HAKSIZLIK YAPMAYIN!…

Sevgili Gençler!… Zulüm, “boyutu ve önemi ne olursa olsun herhangi bir hakka tecavüz etmek”tir. Bu kelime, küçük günah hakkında da büyük günah hakkında da kullanılır. Said […]
30 Aralık 2021

Gençlere Sesleniyorum-75 GAFİLLERDEN OLMAYIN!…

Sevgili Gençler!… Gaflet, kelime olarak “dikkatsizlik, vurdumduymazlık ve dalgınlık” gibi anlamlara gelir. İslami anlamı ise, “Allah’ı unutmak ve dini vecibeleri yerine getirmede sorumluluklarının farkında olmama hali”dir. […]
30 Aralık 2021

Gençlere Sesleniyorum-74 BÜYÜK GÜNAHLARDAN SAKININ!

Sevgili Gençler!… Yüce Rabbimiz, bizim için maddi ve manevi faydaları olan, bizi huzura, dünya ve ahret mutluluğuna erdiren, iyilikler ile; bizi felaketlere sürükleyen, bela ve musibetlere […]
11 Aralık 2021

Gençlere Sesleniyorum-73 ASILSIZ ŞEYLERE İNANMAYIN!

Sevgili Gençler!…  Batıl, sözlükte, “aslı olmayan, boş şey, yanlış, bir değer taşımayan,  gerçek olmayan şey” demektir.  Aydınlığın olduğu yerde karanlık, ilmin olduğu yerde cehalet, adaletin  olduğu […]
7 Aralık 2021

Gençlere Sesleniyorum-72 DÜNYA HAYATI GEÇİCİDİR!….

Sevgili Gençler!…  Allah, insanı şerefli ve üstün bir varlık olarak yaratmıştır.   Ayı, güneşi, yıldızları, gezegenleri, geceyi, gündüzü, yeryüzünde ve  gökyüzünde olan her şeyi insanın istifadesine sunmuştur.  […]
2 Aralık 2021

Gençlere Sesleniyorum-71 Düşündüren Mekanlar

Sevgili Gençler!… Türkiye, her yönüyle dünyanın en güzel ülkelerinden biridir. Güney yarımküreyi, kuzey yarımküreye, Asyayı Avrupaya, Akdeniz’i Karadeniz’e bağlayan köprü konumunda şirin bir ülkedir. Üç tarafı […]
27 Kasım 2021

Gençlere Sesleniyorum – 70 MANEVİ TERBİYE MEKANLARI TEKKE VE ZAVİYELER

Sevgili Gençler!…  Tekke’nin sözlük anlamı; “Dayanılacak yer”dir. Terim olarak tekke, “Tarikat  mensuplarının oturup kalktıkları ve Allah’ı zikrettikleri yer”dir.  Tekke’nin aslı, “Tekye”dir. Dergâh ve zâviye ile eş […]
18 Kasım 2021

Gençlere Sesleniyorum – 69 İLİM VE İRFAN KAYNAĞI MEDRESLER

Sevgili Gençler!… Medrese, Arapça bir kelimedir. Medrese’nin sözlük anlamı, “Ders görülen veya ders okutulan yer” dir. Terim olarak medrese, “İslâmî ilimleri tahsil eden öğrencilerin yatıp kalktıkları […]
11 Kasım 2021

GENÇLERE SESLENIYORUM-68 Kararan Gönülleri Aydınlatan İlk İlahi Emir

Sevgili Gençler!… Günümüzden 15 asır önceydi. Hak yoldan uzaklaşan, nefsi ve şehevi ihtiralarına esir olan insanlar kendi elleriyle yaptıkları putlara tapıyor, Allah’ a şirk koşuyor, iman […]
2 Kasım 2021

Gençlere Sesleniyorum-67 İslam’ın İlk Üniversitesi Ve MUS’AB BİN UMEYR (R.A) (3)

Sevgili Gençler!… Mus’ab Bin Ümeyr ‘in hayatı böyle devam edip giderken Uhud Muharebesi çıktı ve Mus’ab yine Resulullah’ın sancağını alarak cihat meydanına koştu. Allah ve Resulü’nün emrettiği […]
26 Ekim 2021

Gençlere Sesleniyorum-66 İslam’ın İlk Üniversitesi ve MUS’AB BİN UMEYR(R.A) (2)

Mus’ab bin Umeyr,  aradığı evin kapısı önünde durup kapıyı hafifçe çaldı. Kapı açılınca içeri girdi ve selam verip bir yana oturdu.Mus’ab’ ın göz alıcı güzelliğini ve […]
21 Ekim 2021

Gençlere Sesleniyorum-65 İslam’ın İlk Üniversitesi ve MUS’AB BİN UMEYR(R.A) (1)

Sevgili Gençler!.. İnşasına bizzat Peygamber (S.A.S) Efendimizin katıldığı, “Mescid-i Nebi’ nin yapılış tarzında yeni bir dönemin başladığına işaret vardır. Dikdörtgen şeklinde kerpiçten yapılan ve üzeri hurma […]
20 Ekim 2021

Hoş Geldin Ey Sevgili Peygamberim!…

Bundan 1450 sene önce Rebiülevvel ayının 12. Gecesi (pazarı pazartesiye bağlayan gece) tan yeri ağarmaya başlarken Cenab-ı Hakkın:“Ey Peygamber, biz seni hakikaten bir şahit, bir müjdeci […]
19 Ekim 2021

Gençlere Sesleniyorum-64 KUL HAKKINA DİKKAT EDİN!…

Sevgili Gençler, Dinimiz, hukuk kavramına büyük değer vermiş, hakların kaybolmaması için de gerekli  kuralları koymuştur. Bu sebeple hak mefhumu Müslümanlıkta önemli bir yer işgal eder. Bunlardan […]
8 Ekim 2021

Gençlere Sesleniyorum-63 İNSANLIK İSLAM AHLAKINA MUHTAÇTIR…

Sevgili Gençler,   İslam dinin temel amacı, insan aklını ve kalbini ıslah ederek onu faziletli kılmak, böylece duygu ve davranışlarını en güzele ulaştırarak kişiyi, dünya ve […]
8 Ekim 2021

Gençlere Sesleniyorum-62 CAMİLER HAFTASI

Sevgili Gençler!… Her toplumun kendine has önemli bazı gün ve haftaları vardır. Müslüman-Türk toplumunun da önemli gün ve haftaları birbirini takip ederken 1 Ekim 1986 tarihinde […]
8 Ekim 2021

Gençlere Sesleniyorum-61 BÜTÜN İNSANLARA SESLENİŞ

Sevgili Gençler!… Cenab-ı Hakk’ın: “Habibim, şüphesiz biz seni alemlere rahmet olarak gönderdik”(Enbiya suresi,107) buyurduğu Peygamberimiz (S.A.S) Efendimiz’in Mekke’den Medine’ye hicret buyurmalarından tam 10 yıl sonra idi.     […]
8 Ekim 2021

Gençlere Sesleniyorum-60 ETKİLİ GÖZLER

Sevgili Gençler, Nazar, “bakmak, görmek ve göz atmak” gibi anlamlara gelen Arapça bir kelimedir. Dilimizde ise bu kelime daha çok “göz değmesi ve bakma neticesinde bakılan […]
16 Eylül 2021

Gençlere Sesleniyorum – 59 Bir Şarkının Düşündürdükleri!..

Sevgili Gençler!… Yoğun ve yorucu çalışmalarımdan arta kalan zamanım olursa; dini musikiyanında, bazen, büyük anlam yüklü, dinleyenin ruhunu okşayan ve tefekküralemine sevk eden şarkı ve türküler […]
10 Eylül 2021

Gençlere Sesleniyorum – 58 PEYGAMBERİMİZİN ÖRNEK AHLAKI

Sevgili Gençler, Yüce Rabbimiz Kur’ an-ı Kerim’de Peygamberimiz (S.A.S) Efendimize hitaben şöyle buyuruyor: “(Habibim), biz seni ancak alemlere rahmet olarak gönderdik.”(Enbiya suresi, 107) “(Habibim) biz seni […]
5 Eylül 2021

Gençlere Sesleniyorum – 57 HAYATIMIZI KUR’AN İLE AYDINLATALIM

Sevgili Gençler!…  Yüce Rabbimiz, Kur’ an-ı Kerim’ de mealen şöyle buyuruyor: “Ey insanlar, size Rabbinizden bir öğüt, gönüllerdekine şifa olan bir kitap geldi ki müminler için Rahmet […]
19 Ağustos 2021

Gençlere Sesleniyorum – 56 HER GELECEK YAKINDIR

Sevgili Gençler, Çok uzaklarda zannettiğimiz günler, karanlıkları yırtarak zaman tünelini yıldırım hızıyla geçip bize doğru geliyor… Çoğu insan, “zaman” adı verilen bu nimetin kıymetini idrak edemediği […]
12 Ağustos 2021

Gençlere Sesleniyorum-55 SABIRLI OLUN!..

Sevgili Gençler!… Sabır, “Acıya katlanmak, sıkıntı ve meşakkatlere karşı, soğukkanlılıkla mukavemet etmek, aklın ve dinin gösterdiği yolda sebat etmek” tir. Sabır, ruhun bir melekesidir. Güzel bir […]
9 Ağustos 2021

BÜYÜK YOLCULUK

Bugün miladi takvime göre  09 Ağustos 2021… Hicri takvime göre ise 01 Muharrem 1443 Yani Yeni bir yılın ilk günü… 1399 senen beri  büyük  bir sevinç […]
15 Temmuz 2021

Gençlere Sesleniyorum-54 FİTNELERDEN KORUNUN!…

Sevgili Gençler!… Fitne, “azgınlık, azdırmak, sapıklık, kavga, iç isyan, karışıklık, ayrılık, kavga, bela ve azap” anlamlarına gelir. Bunlardan ayrı olarak fitneyi, “insanları bir fayda olmaksızın ızdıraba, […]
12 Temmuz 2021

Gençlere Sesleniyorum-53 UMUDUNUZU YİTİRMEYİN!…

Sevgili Gençler!… Bir toplumu teşkil eden, fertlerini birbirine bağlayan ve ortak bir inanç etrafında birleştiren faktörler sadece maddi değildir. Fert ve toplum için manevi değerlere bağlılık, […]
11 Temmuz 2021

Gençlere Sesleniyorum-52 YETİMLERİ SEVİNDİRİN!…

Sevgili Gençler!… Yetim, sözlükte “yalnız olmak, tek başına kalmak” anlamına gelir. Terim olarak, “babası ölmüş erginlik çağına gelmemiş çocuk” demektir. Erginlik çağına girdiği halde, rüştünü ortaya […]
10 Temmuz 2021

Gençlere Sesleniyorum-51/DOSTLUK ve SEVGİ

Dostluk, “İnsanlar arasında sevgi ve samimiyet duygularına dayanan bağlılık”tır. Cenab-ı Hak şöyle buyuruyor: “Ey iman edenler! Mü’minleri bırakıp da kâfirleri dost edinmeyin…” (Nisa Suresi, Ayet:144) Bir diğer […]
10 Temmuz 2021

Gençlere Sesleniyorum-50 KAİNATI AYDINLATAN GÜNEŞ!..

Sevgili Gençler!… Günümüzden 15 asır önceydi. Tevhid inancından sıyrılan, Hak yoldan uzaklaşan, nefsi ve şehevi ihtiralarına esir olan insanlar kendi elleriyle yaptıkları putlara tapıyor, Allah’ a […]
24 Haziran 2021

Gençlere Sesleniyorum-49 DÜNYA ZİNETLERİNE ALDANMAYIN!…

Sevgili Gençler!… Dünya, “üzerinde yaşadığımız yer yuvarlağı, ahiretin zıddı, doğduğumuz, yaşadığımız ve öldüğümüz küre”dir. Kur’an-ı Kerim’de dünya hayatının inançsızlara süslü ve cazip gösterildiği, oysa bu dünya […]
24 Haziran 2021

Gençlere Sesleniyorum-48 O EŞSİZ İNSANI ÇOK SEVİN!..

Sevgili Gençler!… Peygamberimiz Hazreti Muhammed (s.a.v), alemlere rahmet olarak gönderilen, ilim ve hilimde, şefkatte, merhamette ve kemalatta eşi ve benzeri olmayan bir insandır. Cenab- Hak şöyle […]
10 Haziran 2021

Gençlere Sesleniyorum – 47 Hayatımızı Etkileyen Tehlike: RUHSAL BUNALIM!…

Sevgili Gençler!… Çağımızın en yaygın hastalığı olan “Ruhsal Bunalım”, hayatımızı  saran bir tehlike haline gelmiştir. Hızla ilerleyen teknoloji… Yerleşim merkezlerinde göze çarpan yapısal değişiklikler… Motorlu vasıtaların […]
2 Haziran 2021

Gençlere Sesleniyorum- 46 MUTLU OLMAK İSTEYENLER OKUSUN!…

Kıymetli Okuyucularım!… Bu dünya hayatında mutlu olmak için; Yüzünüz ve yüreğiniz birlikte gülümseyecek! Ümitle korku arasında yaşayacaksınız! Olduğunuz gibi görünecek veya göründüğünüz gibi olacaksınız! Bukalemun gibi […]
2 Haziran 2021

İSTANBUL’UN FETHİ VE GÖNÜL SULTANLARI

29 Mayıs, İslam tarihinde büyük ve anlamlı bir gündür. Sevgili Peygamberimizin müjdesine nail olabilmek için hemen her dönemde büyük taarruzlar gerçekleştirildiği halde bu tarihten önce hiç […]
27 Mayıs 2021

Gençlere Sesleniyorum-45 DÜŞMANLARINIZI İYİ TANIYIN!

Sevgili Gençler!… Düşman, “dostun zıddı”dır. Kutsal kitabımız Kur’an-ı Kerim’de ve Hadis-i Şeriflerde bize, dostlarımız ve düşmanlarımız tanıtılmıştır. Bizim birinci düşmanımız; Allah’ın rahmetinden uzaklaştırılan, cennetten kovulan, Allah’ın […]
23 Mayıs 2021

Gençlere Sesleniyorum-44 HUZUR VE MUTLULUK İÇİN İSLAM’A KOŞUN!..

Sevgili Gençler! İslam; “Allah’ın, Hz. Muhammed (s.a.v) e, insanlara tebliğ etmesi için vahy ettiği, insan hayatını bütünüyle kuşatan emir ve yasaklar manzumesi” dir. Allah’ın, “İslam” adını […]
20 Mayıs 2021

Jeo Biden’ın Gölgesine Sığınan ERMENİLER YALAN SÖYLÜYOR!…

Amerika Birleşik Devletleri’nin, uçak merdivenlerinde olduğu gibi dünya siyasetinde de tökezleyen Başkanı Joe BIDEN, büyük bedeller ödeyerek onun gölgesine sığınan Ermeniler ve kendilerine şirin görünmek için […]
17 Mayıs 2021

Ortadoğu’nun Başbelası İSRAİL ATEŞLE OYNUYOR!…

İsrail’in, kutsal aylar, günler ve geceler demeden Filistinli müslümanlara yönelik en acımasız saldırıları, dünyanın dört bir yanından gelen tepkilere rağmen 10 mayıs 2021 tarihinden bu yana […]
12 Mayıs 2021

RAMAZAN BAYRAMI

Bayram günleri, İslam nurunun camileri tıklım tıklım dolduran müminlerin yüzlerinde bütün güzelliği ile parladığı, İlahi feyizlerin iman dolu kalplerde çağladığı ulvi günlerdir. Çünkü bir ay boyunca […]
7 Mayıs 2021

Gençlere Sesleniyorum-43 HAYIRDA YARIŞIN

Sevgili Gençler!… Hayır alanında yarışmak, hem insanın kendi kişiliğini yüceltmesine, hem de toplumun daha nitelikli olmasına yardımcı olur. Bu erdemli davranış, insandaki aşırı isteklerin, olumsuz duyguların […]
24 Nisan 2021

Gençlere Sesleniyorum-42 ALLAH’IN HİMAYESİNE SIĞININ!..

Sevgili Gençler!… İnsanlar, Hz. Âdem ve Havva’dan çoğalmaları veya her biri bir anne ve babadan doğmaları itibariyle yaratılışta eşittirler. Bu açıdan soylarıyla övünmeleri yersizdir. Çünkü gerçek […]
22 Nisan 2021

Gençlere Sesleniyorum – 41 GECELERİ GANİMET BİLİN!…

Sevgili Gençler! Allah, insanın nerede, nasıl ve ne zaman öleceğini gizlemiştir. Bunda bilemediğimiz pek çok hikmetler vardır. İnsanın ne zaman öleceği belli olsaydı; o zaman insan, […]
15 Nisan 2021

Gençlere Sesleniyorum-40 RUHUNUZU ARINDIRIN!

Sevgili Gençler! Gerek İlahi, gerekse beşeri dinlerin hangisini incelersek inceleyelim, hepsinin bir iman, bir de ibadet ve ahlak yönleri bulunduğunu görürüz. Kişi, önce kendini aşan yüce […]
1 Nisan 2021

Gençlere Sesleniyorum-39 BİLMEDİKLERİNİZİ ÖĞRENİN!

Sevgili Gençler! Cehalet, “bilgisizlik”demektir. Cehalet, arapça bir kelime olup asırlardan beri kullandığımız kelimelerden birisidir. İnsanı, diğer varlıklardan ayıran ve üstün bir dereceye yükselten özellik, Allah’ın lütfettiği […]
1 Nisan 2021

Gençlere Sesleniyorum-38 İSTİŞARE EDİN!

Sevgili Gençler! Bir insan, ne kadar bilgili, kültürlü olursa olsun verdiği yalnız kararlarda yanılma payı yüksektir.Ancak teşebbüs edeceği işleri, bilen ve konusunda uzman olan kişilere danışarak, […]
27 Mart 2021

Gençlere Sesleniyorum-37 DOSTLARINIZI İYİ SEÇİN!…

Sevgili Gençler! İnsanlar arasında sevgi ve samimiyet duygularına dayanan bağlılığa, “Dostluk” denir. Sevgili Gençler! Arada hiçbir maddi menfaat olmaksızın sırf Allah rızası için kazanılan dostlara Kur’an-ı Kerim’in […]
27 Mart 2021

Gençlere Sesleniyorum-36 KOMŞULARINIZLA İYİ GEÇİNİN!

Sevgili Gençler! İnsanlık, küfür ve zulüm denizinde inim inim inleyerek boğulmak üzere iken;can kurtaran bir kuvvet olarak yetişen İslam, küfür ve zulüm bulutlarını dağıtmış, insanlık ufkunu […]
12 Mart 2021

Gençlere Sesleniyorum-35 AKRABALARINIZI GÖZETİN!

Sevgili Gençler! Allah’ın, inanç bağı ile birleştirdiği ve kardeş yaptığı insanlar, birbirlerini sevip saymak, iyi ve faydalı işlerde yardımcı olmakla görevli kılınmıştır. Hiçbir müslüman, kendisini bu […]
5 Mart 2021

Gençlere Sesleniyorum-34 MUTLULUĞUN TEK ŞARTI!..

Sevgili Gençler! Mü’min, kelime olarak “inanan, iman eden ve bir şeyi tasdik eden kimse”dir. İslami bir terim olarak mü’min, ‘Allah’a, meleklerine, kitaplarına, Peygamberlerine, ahiret gününe ve […]
25 Şubat 2021

Gençlere Sesleniyorum-33 GÖZLERDEKİ ENERJİ (2)

Sevgili Gençler! Dikkatli bakışlar, bir kişi üzerinde yoğunlaştığında muhatap konumunda olan kişi huzursuz olur.Yoğun ilgi ve dikkat, kişinin cesaretini kırabilir. Kişiye eleştiri gözüyle bakılması onun dengesini […]
18 Şubat 2021

Gençlere Sesleniyorum-32 GÖZLERDEKİ ENERJİ (1)

Sevgili Gençler! Bir gün, İstanbul-Bakırköy ilçesinin meşhur Özgürlük Meydanı’ndan geçiyordum. Meydan cıvıl cıvıldı. Sanki insan seli. Yüzlerce insan hareket halindeydi. Kimi insan, evine yetişebilmek için otobüs, […]
11 Şubat 2021

Gençlere Sesleniyorum-31 SAYGILI OLUN!…!

Prof. Dr. Bayram Altan’ın, 1979 yılında Üstadı Seyyid M. Avni ( Avnullah) Özmansur’a hitaben yazdıği uzun şiirini Ünlü Sanatçı Ahmet Akbaba besteledi. Sevgili Gençler! İnsan topluluklarının […]
11 Şubat 2021

Gençlere Sesleniyorum-30 İYİLİK YAPIN!…

Sevgili Gençler! İnsan iradesini kullanmada serbest bırakılmış ama sorumluluktan uzak tutulmamıştır. İnsanın sorumluluğu, davranışlarını kontrol altına alabilmesi içindir. Herkes her aklına geleni istediği yerde ve istediği […]
28 Ocak 2021

Gençlere Sesleniyorum-29 MÜSLÜMANIN ASALETİ YETER!…

Sevgili Gençler! Bir insanın Müslüman olabilmesi için, Kelime-i Tevhid’i yani “Lailahe illallah Muhammedün Resulullah” sözünü bilerek ve kalbiyle tasdik ederek diliyle söylemiş olması gerekir. Kelime-i Tevhid’in […]
21 Ocak 2021

Gençlere Sesleniyorum-28 İMTİHAN OLUYORUZ!…

Sevgili Gençler! Cenab-ı Hak, bu dünyada kendisine verdiği kıymetli meziyetlerden dolayı insanı imtihan ediyor.Bu imtihan; “Bir insan iyi midir, kötü müdür?” esasına göre en ulvi, en […]
14 Ocak 2021

Gençlere Sesleniyorum-27 NİÇİN YARATILDIK?…

Sevgili Gençler! Bir insanın yağmur yağarken şemsiyesini alıp da dışarı çıkması doğru bir harekettir. Ama yağmur yağmadığı halde şemsiyesini açarak dışarı çıkması yanlış bir harekettir. Dolayısıyla, […]
7 Ocak 2021

Gençlere Sesleniyorum-26 SÖZÜNÜZDE DURUN!

Sevgili Gençler! İnsan, ruhi ve akli yönden sağlam olduğu müddetçe İlahi emir ve yasaklara muhataptır. Akıllı olduğu için kendisine bir sorumluluk yüklenmiştir. Aklı olmayanın dini de […]
2 Ocak 2021

Gençlere Sesleniyorum-25 İSLAMİ TERBİYE !…

Sevgili Gençler! Bir gün evleneceksiniz. Çocuklarınız olacak. Birer anne veya baba olacaksınız inşaallah. Onun için aile hayatından, anne ve babanın görevlerinden ve özellikle de istikbalimizin bekçileri […]
24 Aralık 2020

Gençlere Sesleniyorum-24 İSLAM’A KOŞUN!

Sevgili Gençler! Günümüzde ilim ve teknik, önceki asırlara göre çok gelişti ve her geçen gün baş döndürücü bir hızla daha da gelişiyor… Hergün yeni bir buluş, […]
17 Aralık 2020

Gençlere Sesleniyorum – 23 ÖFKENİZE HÂKİM OLUN!

Sevgili Gençler, Yaratılışımızın gereği bir toplum içinde yaşamak zorundayız. Bu ortaklaşa yaşayışta, istesek te istemesek te bazı kurallara uymak zorundayız. Bunlar, birlikte yaşamanın değişmez kurallarıdır. Hayatımız […]
10 Aralık 2020

Gençlere Sesleniyorum – 22 MANEVİ BAĞLARINIZI GÜÇLENDİRİN!

Sevgili Gençler, İnsanları bir dava etrafında toplayan, aralarındaki kin, haset, husumet, kıskançlık ve düşmanlık duygularını izale eden, öz kardeşlikten daha ileri bir kardeşlik anlayışına sahip kılan, […]
26 Kasım 2020

Gençlere Sesleniyorum – 21 MUTLULUĞUN KAYNAĞI CÖMERTLİKTİR!…

Sevgili Gençler, Allah tarafından mükemmel bir şekilde yaratılan ve sayısız nimetlere mazhar olan insan, zamanla bazı özellikler kazanır. Bu özellikler, insanın manevi yapısına göre şekillenir ve […]
24 Kasım 2020

Gençlere Sesleniyorum-20 ULUSLARARASI SİVİL TOPLUM KURULUŞLARIMIZ

Bütün gelişmiş toplumların yapısında, Demokrasinin sigortası sayılan ulusal ve uluslararası Sivil Toplum Kuruluşlarının etkileri vardır. Her şeyi devletten beklemek yerine münferit çabaları birleştirerek belirli alanlarda topluma […]
28 Ekim 2020

2020 yılı Mevlid Kandili Münasebetiyle… SEVGİLERİN EN YÜCESİ !…

Bu gece idrak edeceğimiz “ Mevlid Kandiliniz” Mübarek Olsun!… Allah ve Resulü Hz. Muhammed (s.av)in sevgisi, sevgilerin en güzeli ve en yücesidir. Asırlardan beri müslümanlar, bu […]
18 Temmuz 2020

Gençlere sesleniyorum–19 CAMİ VE MESCİDLER, KUDSİYETİNİ KÂBE’DEN ALIR!..

Sevgili Gençler! İnsan, bazı özellikleri ile daha fazla değer kazanır, çok sevilir ve toplumda büyük saygı görür.Bazı özellikleriyle de şeytani bir hâl alır. Hiç kimsenin sevgisini […]
18 Temmuz 2020

Gençlere Sesleniyorum-18 İNSANCA YAŞAMA ZEVKİ…

Prof. Dr. Bayram Altan Sevgili gençler! Bizler bu dünya hayatına yaşamak için geldik. Ancak, istikbalden güzellikler ve mutluluklar umarak, yaşama azmini kaybetmeden, niçin yaratıldığımızın  bilincinde olarak […]
18 Temmuz 2020

Gençlere Sesleniyorum-17 ZOR BİR GÖREV!…

Prof. Dr. Bayram Altan Sevgili gençler! İnsan hayatı, şerefle geçirilmesi gereken zor bir görevdir. Bundan dolayı bir lokma ekmek için şeref ve haysiyetinizi ayaklar altına almaya, […]
18 Temmuz 2020

Gençlere Sesleniyorum-16 ZAMANINIZI GÜZEL DEĞERLENDİRİN!…

Prof. Dr. Bayram Altan Bir toplumun huzurlu ve onu oluşturan insanların da mutlu olabilmesi için bazı özelliklerin  ön planda olaması gerekir.         Bu özelliklerin en önemli […]
18 Temmuz 2020

Gençlere Sesleniyorum-15 BAYRAK DİREĞİ GİBİ DOSDOĞRU OLUN!…

Prof. Dr. Bayram Altan Sevgili gençler! İnsan, maddi ve manevi yönüyle bir bütündür.  Dünyaya ilk defa gözlerini açan insanın; ne kadar masum, sevimli ve temiz olduğu […]
18 Temmuz 2020

Gençlere Sesleniyorum-14 AHLAK VE MÂNEVİYAT

Prof. Dr. Bayram Altan Sevgili gençler! İnsanı olgunlaştıran, yüzünü gülümseten, gönlünü huzurla dolduran, toplumda sevilen ve sayılan, itibar edilen, güvenilen bir   konuma yükselten  özellik şüphesiz, “Ahlak […]
18 Temmuz 2020

Gençlere Sesleniyorum-13 SELAMLAŞMANIN EN GÜZELİ…

Prof. Dr. Bayram Altan Sevgili gençler! İnsanlarla güzel, samimi ve kalıcı iletişim kurmanın ilk şartı, “Selam” dır. Selam, insanlar arasında sevgi ve barışı sağlamaya rehberlik eden, […]
18 Temmuz 2020

Gençlere Sesleniyorum-12 DİLİNE SAHİP OL!…

Prof. Dr. Bayram Altan Sevgili gençler! Allah’ın insanlara ihsan ettiği en büyük nimetlerden biri de hiç şüphesiz  “Dil”dir. Dilin sözlük anlamı, “insanların; düşündüklerini ve duyduklarını muhatabına […]
18 Temmuz 2020

Gençlere Sesleniyorum-11 HUZUR DOLU SÖZLER

Prof. Dr. Bayram Altan Sevgili gençler! Güzel sözler, solmak bilmeyen ve etrafına munis kokular saçan “Gül” bahçelerine benzer.  Güzel söz söylemek, önemli bir sanattır. Güzel söz […]