Gençlere Sesleniyorum-20 ULUSLARARASI SİVİL TOPLUM KURULUŞLARIMIZ

Bütün gelişmiş toplumların yapısında, Demokrasinin sigortası sayılan ulusal ve uluslararası Sivil Toplum Kuruluşlarının etkileri vardır.

Her şeyi devletten beklemek yerine münferit çabaları birleştirerek belirli alanlarda topluma faydalı olma gayreti, tarih boyunca hep var olmuş ve günümüze kadar gelmiştir.

Sivil Toplum Kuruluşları, gönüllü insanlar tarafından kurulan, topluma hizmet sunmak amacıyla hareket eden, siyasi yönü bulunmayan ve kâr amacı gütmeyen resmi kuruluşlardır..

Sivil toplum kuruluşları, pek çok ülkede olduğu gibi ülkemizde de, genellikle toplumun dinamik, değişime öncülük eden ve toplumun duyarlılıklarını dile getiren kuruluşlardır.

Kurmuş olduğumuz “Uluslararası Üniversiteler Birliği(ULUBİ)”, “İslam Ülkeleri Akademisyenler Birliği (İSAB)” ve “İslam Ülkeleri Akademisyenler Vakfı (İSAK)” da bunlardan bazılarıdır.

Gönüllü bilim insanları olarak; hizmet yarışında yeni, faydalı ve güzel bir çığır açmak için Uluslararası bu birlikleri ve vakfı kurduk.

Yeryüzünde adalet, barış ve huzur ortamının sağlanmasına ve gelişmesine katkıda bulunmak için kurduk.
Özellikle Eğitim, Kültür ve Teknoloji Bilimleri alanında müşterek araştırmalar ve çalışmalar yapmak, projeler geliştirmek ve uygulamak için kurduk.

Biz Uluslararası Üniversiteler Birliği, İslam Ülkeleri Akademisyenler Birliği ve Vakfını, dünyadaki gelişmeleri yakından takip ederek tespit edilen problemlerin çözümüne bilimsel katkıda bulunmak ve bu konuda aydınlatıcı yayınlar yapmak için kurduk.

Uluslararası ortak tarihi ve kültür değerlerimizin tanıtılmasına yönelik bilgi birikimlerimizi paylaşmak için kurduk.

İslam Ülkelerinin gelişmesine, kalkınmasına, bilim ve teknolojik açıdan teali ve terakki etmesine katkıda bulunmak isteyen Akademisyenleri tek çatı altında toplamak, aralarında iletişim kurmak, faydalı projeler hazırlamak; birlik, yardımlaşma ve dayanışmayı sağlamak için bu STK’ları kurduk ve hepsinden önemlisi genç akademisyenlerin enerjisi ile yılların bilgi birikimine sahip yaşı kemale ermiş saygıdeğer hocalarımızın bilgeliğini buluşturmak için kurduk.

İftiharla kurduğumuz bu Sivil Toplum Kuruluşları aracılığıyla İslam Ülkelerinde adalet, barış ve huzur ortamının sağlanmasına katkıda bulunmak istiyoruz.

Teknoloji, eğitim, kültür, sağlık ve sosyal alanlarda müşterek çalışmalar yapmak, geliştirdiğimiz yararlı projeleri İslam İşbirliği Teşkilatı ile birlikte İslam Ülkelerinde gerçekleştirmek istiyoruz.

İslam Ülkelerindeki gelişmeleri yakından takip etmek ve tespit ettiğimiz problemlerin çözümüne katkıda bulunmak istiyoruz.

Ortak değerlerimizin tanıtılmasına yönelik faaliyetlerde bulunmak ve ilgi alanımıza giren konularda bilimsel araştırmalar yapmak, açık oturumlar, seminerler, paneller, konferanslar ve seminerler düzenlemek istiyoruz.

İşte STK’larımızı, özellikle de İsak Vakfı’nı bu amaçla kurduk ve çok kısa zamanda 57 İslam Ülkesi’nde gönüllü temsilcilerimizi belirlemeyi başardıktan sonra büyük bir teveccüh olduğuna şahid olduk.

Daha şimdiden İsak Vakfı çatısı altında hizmet etmek isteyen İş Adamlarının, Akademisyenlerin, Genç Girişimcilerin, Doktorların, Hukukçuların ve Doktora Öğrencilerinin sayısı 3.413’e ulaştı. Yakın tarihte 5.000’i bulacağına inanıyoruz.

Bu da, sadece İslam Ülkeleri’nin kalkınmasına, birlik ve bütünlüğüne, dayanışmasına, Akademisyenlerin ihtisas alanlarında bilimsel ve teknolojik projeler geliştirmesine, Üniversite öğrencilerinin başarılı olmalarına, Müslümanların huzur ve saadetine hizmet etmek isteyen ve ihtiyaç sahiplerine yardım eli uzatmak için kurulan İSAK VAKFI’nın uluslararası düzeyde büyük ilgi gördüğünün bir tezahürüdür.

Sevgili Gençler,

Vakıflar, dirilere “Şefkat”, ölülere “Rahmet” vesilesidir. Tarih boyunca sosyal hizmetler alanında pek çok katkılarda bulunmuş olan vakıf kuruluşlarının temelinde: şüphesiz, Allah’ın rızasını kazanma inancı vardır.

Bu inanç, insanları hayır alanında yarışmaya, bu konuda daha duyarlı, anlayışlı, fedakar ve daha olgun insanlar haline gelmeye, yararlı ve faydalı işler yapmaya, geride “ Sadaka-i Cariye” hükmünde kalıcı eserler bırakarak hayır ile yâd edilmeye çağırmaktadır.

Bu inancı insanlara tebliğ eden Kur’an-ı Kerim’de Cenab-ı Hak şöyle buyuruyor:

“…Hayır işleyin ki kurtuluşa eresiniz” (Hac Suresi, Âyet:77)
“…o halde hayır işlerine koşun!. Hepinizin dönüşü Allah’adır.” (Maide Suresi, Âyet: 48)
Mallarını Allah yolunda sarf edenlerin durumu; her başağında yüz dane olmak üzere yedi başak veren bir tek tohumun durumu gibidir. Allah dilediğine kat kat verir. Allah’ın lütfu geniştir. O, herşeyi bilendir.” Bakara Suresi, Âyet:261)

Sevgili Peygamberimiz Hazreti Muhammed (s.a.v) de bu konuda şöyle buyuruyor:

Müslüman, müslüman kardeşinin ihtiyacını karşıladığı sürece, Allah da onun ihtiyacını karşılar” (Sahih-i Buhari, 3/98, Kitabü’l- Mezalim)

Müslüman, müslüman kardeşinin bir sıkıntısını giderirse, Allah da kıyamet gününde onun sıkıntısını giderir”. (Sahih-i Buhari, 3/98, Kitabü’l Mezalim)

İnsanlar öldüğü zaman amel defterleri kapanır. Ancak üç şeyi hayatta iken başarmış olanların amel defteri kapanmaz: Sadaka-i Cariye bırakanların, insanların istifade ettiği ilmi bir eser bırakanların ve hayırlı evlat yetiştirenlerin…” (Riyazu’s Salihin, C.2, S.303)

Sevgili Gençler,

Milletimiz bir dönüm noktasındadır…

Ülkemiz dışarıdan beslenen ve içeriden de yandaşlar bulan bazı terör örgütlerinin ve emin olmadığımız komşuların düşmanlıklarıyla çevrili…

Yeni yetişen nesillerimiz birden fazla tercihle karşı karşıya…
Bu ateş çemberi, bu bulanıklık, bu çok tercihlilik karşısında insanımız, kendilerine istikamet gösterecek kararlı yönlendirmelere muhtaç…

İçeriden ve dışarıdan bir karabasan gibi üzerimize salınan ve insanımızı birbirine düşman eden tehlikelere karşı, “ İyiliği Emir” ve “ Kötülükten sakındırma” görevimiz vardı.

Biz de onu yaptık. Onun için Uluslararası Birliklerimizi ve İSAK VAKFI’nı kurduk.

Amacımız; İslam Ülkelerindeki gençlerin yaptıkları Akademik çalışmaları desteklemek, İslam Ülkelerinin yararına olacak şekilde devam etmesine katkı sağlamak için lüsansüstü ve doktora bursları vermektir.

Her yaştan insanımızı ve özellikle de gençlerimizi teşvik etmek maksadıyla “TÜRK-İSLAM SANATLARI MERKEZİ” kurarak günümüze kadar gelen Türk-İslam Sanatlarının yaşatılmasını sağlamaktır. (Bunun için Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi yerleşkesi bitişiğinde İsak Vakfı adına Türk-İslam Sanatları Merkezi’ni açtık.)

İslam Ülkelerindeki gençleri kıymetli birer cevher olarak alıp yatırımlarımızı, bu mücevherlerin üzerine yoğunlaştırarak kendilerini İslam Dünyasının faydasına olacak şekilde eğitmek, değerlendirmek ve organize etmektir.

İslam Ülkeleri arasında sosyal, ekonomik, eğitim, kültür ve sağlık alanlarında bilgi ve deneyimlerimizi paylaşmak ve çalışmalarımızı İslam Coğrafyasının tarihi ve kültürel derinliklerini göz önünde bulundurarak sürdürmektir.

İslam Ülkelerinden eğitim için Türkiye’yi tercih eden gençlere yardımcı olmak, Türkçe Dil Kursları ve Yaz Kursları düzenlemek, güvenli öğrenci yurtlarına yerleşmelerini sağlamak, güzel vatanımız Türkiyeyi tanıtmak, kendi ülkeleri hakkında tanıtıcı bilgiler almak ve eğitimlerini tamamlayıp ülkelerine kültürlü ve faydalı birer fert olarak dönünceye kadar yakinen ilgilenmektir.

Sevgili Gençler,

Uluslararası Sivil Tolum Kuruluşlarını kurmamızdaki niyetimizi yıllarca Rahle-i Tedrisinde bulunduğum Üstadım Merhum Seyyid Avnullah Özmansur’un yaklaşık 40 yıl önce kaleme aldığı “Özlediğim Millet“ başlıklı bir şiiriyle ifade etmek istiyorum:

ÖZLEDİĞİM MİLLET

“ Benim gönlüm ne servet, ne şöhret sevdasında,
Benim gönlüm gerçekten bir millet sevdasında,
Öylesine millet ki, Hak ölçüsü tek delil,
İnsanları müsavi seçilmişleri ehil…

Baş gövdeden süzülme, tamam vücuda hakim,
Ömeru’l Faruk gibi hem adil, hem müstakim…
Her an Allah’a hesap vermekte olsun ruhu…
Asla yaklaşamasın dalkavuklar güruhu..

Hükumet Hakka bağlı, halk hükumete meftun,
Minareler yükselsin yer yönde sütun sütun…
Yanı başında ilim kaynağı fakülteler…
İslam nezahetiyle hocalar, talebeler…

Bir akış gibi uygun, bir akış kadar canlı…
Bir topluluk ki teker teker imanlı…
Ceviz kabuğu nasıl korursa öz içini,
Teknikleşen bu millet öyle korusun Din’i…

Sevgili Gençler,

Bugün mensubu olmakla iftihar ettiğimiz büyük Türkiyemizde Bilimsel araştırmalar, çalışmalar ve projeler Devlet eliyle yürütülmektedir.

Ülkemizde son 18 yılda Devlet eliyle yürütülen “Her şehire Bir Üniversite” kampanyası 82 milyon insanımız ve İslam Ülkeleri tarafından büyük ilgi görmüştür.

18 yıldan beri iktidarı elinde tutan istikrarlı, uyumlu ve başarılı Hükumetimiz (AK PARTİ İKTİDARI), bugüne kadar olduğu gibi 2021 yılı Bütçesinden Milli Eğitim Bakanlığına(MEB) ve Yüksek Öğrenim Kurumuna (YÖK) “milyarlar” la ifade edilen yüksek miktarda ödenek tahsis etmiştir.

Bu rakam, Türkiye Cumhuriyeti Devletinin rekabet ortamında eğitime, kültüre, Yüksek Öğrenime, Akademik çalışmalara, bilimsel araştırmalara ne kadar önem verdiğinin en açık belirtisidir.

Eğitime, kültüre, akademik çalışmalara verdikleri önem ve değerden dolayı Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip ERDOĞAN Beyefendi’ye şahsım ve 3.413 Akademisyen üyemiz adına şükranlarımızı sunuyorum.

Sevgili Gençler,

Her toplumu bir tek kişi kabul etsek ve toplumu meydana getiren güçleri de o kişinin organları kabul etsek; sizin (gençliğin) kalp makamında olduğunu görürüz….

Başkalarının yönlendirmesiyle değil aklınızla hareket edip dünya hayatında adeta Cennet hayatı yaşayarak geçirmenizi dilerim. Kalp, bedene hayat veren kan damarlarının enerji kaynağıdır. Bedenin sağlıklı veya hasta olması, kalbin sağlıklı ve hasta olmasıyla ilgilidir.

Sağlam kalp, hem kendisinin, hem de bedeninin sağlıklı yaşamasını sağlar. Hasta kalp, kendisinin de, bedeninin de ölümünü hazırlar…

Bunun içindir ki Allah, siz gençlere daha fazla önem vermiş, Peygamberler gençlik üzerinde daha çok durmuş ve milletler en değerli varlıklarını gençlere emanet etmişlerdir.

Bir toplum, gençliğini yetiştirirken onları, midesinden çok ruhunu doyuracak gıdalarla beslemişse; o gençlik, o toplumun her yönden kurtulmasını ve kalkınmasını sağlamaya aday demektir.

Sevgili Gençler,

Ömrünüzün bahar dönemi olan gençlik günlerinizi, yaratılış gayemize uygun, inançlı, ahlaklı, dürüst bir şekilde yaşamanızı; hayatınızı münferit veya Sivil Toplum Kuruluşları aracılığıyla ülkemize, milletimize ve insanlığa yararlı hizmetler yaparak geçirmenizi diliyorum.

&s tarafından.|2023-12-06T21:59:31+00:00Aralık 6th, 2023|Makaleler|Yorum yok

Siz de fikrinizi belirtin

Go to Top