Promote Home2023-12-12T19:32:20+00:00

Siyasi Sosyal

Ekonomik Kültürel

İslam Ülkeleri ile ilgili sosyal, siyasi, ekonomik, kültürel ve ilkelerimize uygun faydalı olan yasal bütün alanlarda faaliyetler yürütmek; tarihi, kültürel, sosyal ve ekonomik konular başta olmak üzere ilişkilerin ve iş birliğinin gelişmesi için akademik ve bilimsel çalışmalar yapmaktır. İslam Ülkeleri arasında sosyal, ekonomik, eğitim, kültür ve sağlık alanlarında bilgi ve deneyimlerimizi paylaşmak ve çalışmalarımızı İslam Coğrafyasının tarihi ve kültürel derinliklerini göz önünde bulundurarak sürdürmektir.

İnanç Birliği

Kardeşlik Ruhu

Türkiye ile İslam Ülkeleri arasında inanç birliği ve kardeşlik ruhu ile tesis edilen iyi ve dostane ilişkilerin ve iş birliğinin geliştirilmesine ve karşılıklı iletişim kanallarının açık tutulmasına destek olmak ve aynı zamanda İslam İş birliği Teşkilatına da katkı sağlamak amacıyla müşterek konferanslar, sempozyumlar ve toplantılar düzenlemek.

İslam Gençleri

Akademik Destek

İslam Ülkeleri’ndeki gençlerin yaptıkları akademik çalışmaları desteklemek, İslam Ülkelerinin yararına olacak şekilde devam etmesine katkı sağlamak amacıyla lisansüstü ve doktora bursları vermektir. İslam Ülkelerindeki gençleri kıymetli birer cevher olarak alıp yatırımlarımızı bu paha biçilmez mücevherin üzerine yoğunlaştırarak kendilerini İslam Dünyası’nın faydasına olacak şekilde eğitmek, değerlendirmek ve organize etmektir.

İSAK’I NİÇİN KURDUK?

NİÇİN VAKIF?

Milletimiz bir dönüm noktasında!…

Ülkemiz, dışarıdan beslenen ve içeriden de yandaşlar bulan bazı terör örgütlerinin ve emin olmadığımız komşuların düşmanlıklarıyla çevrili… Yeni yetişen nesillerimiz birden fazla tercihle karşı karşıya… Bu ateş çemberi, bu bulanıklık, bu çok tercihlilik karşısında insanımız, kendisine istikamet gösterecek kararlı yönlendirmelere muhtaç…

İçeriden ve dışarıdan bir karabasan gibi üzerimize salınan ve insanımızı birbirine düşman eden tehlikelere karşı “İyiliği Emir” ve “Kötülükten Sakındırma” vazifemiz vardı…

Biz de onu yaptık, onun için İSAK’ı kurduk.

Vakıf Müessesesi, milletimizin Allah Rızasına dayalı; “Sadaka-i Cariye” hükmü ile irtibatlı; “Sünnet-i Seniyye” çizgisinde kalıcı ve yaygın bir alışkanlığıdır. “Darü’l Aceze”ler, “Darü’ş-Şafaka”lar örneğinde çok amaçlı yüzlerce çeşit vakıflar, tarihimizi ulaşılmaz seviyelere taşıyan yüzakımız eserlerdir. Hak rızasına dayalı bu gönüllü müesseseler ile milletimiz kendisiyle barışık, çevresiyle kavgasız bir zirve medeniyet oluşturdu. Tabiatı işleyen, gönülleri birbirine bağlayan bu örnek hizmetler bugün de yeşertilebilir diye düşündük.

Go to Top