İSAK’I NİÇİN KURDUK?

NİÇİN VAKIF?

Milletimiz bir dönüm noktasında!...

Ülkemiz, dışarıdan beslenen ve içeriden de yandaşlar bulan bazı terör örgütlerinin ve emin olmadığımız komşuların düşmanlıklarıyla çevrili... Yeni yetişen nesillerimiz birden fazla tercihle karşı karşıya... Bu ateş çemberi, bu bulanıklık, bu çok tercihlilik karşısında insanımız, kendisine istikamet gösterecek kararlı yönlendirmelere muhtaç...

İçeriden ve dışarıdan bir karabasan gibi üzerimize salınan ve insanımızı birbirine düşman eden tehlikelere karşı “İyiliği Emir” ve “Kötülükten Sakındırma” vazifemiz vardı...

Biz de onu yaptık, onun için İSAK'ı kurduk.

Vakıf Müessesesi, milletimizin Allah Rızasına dayalı; “Sadaka-i Cariye” hükmü ile irtibatlı; “Sünnet-i Seniyye” çizgisinde kalıcı ve yaygın bir alışkanlığıdır. “Darü’l Aceze”ler, “Darü’ş-Şafaka”lar örneğinde çok amaçlı yüzlerce çeşit vakıflar, tarihimizi ulaşılmaz seviyelere taşıyan yüzakımız eserlerdir. Hak rızasına dayalı bu gönüllü müesseseler ile milletimiz kendisiyle barışık, çevresiyle kavgasız bir zirve medeniyet oluşturdu. Tabiatı işleyen, gönülleri birbirine bağlayan bu örnek hizmetler bugün de yeşertilebilir diye düşündük.