RAMAZAN BAYRAMI

Bayram günleri, İslam nurunun camileri tıklım tıklım dolduran müminlerin yüzlerinde bütün güzelliği ile parladığı, İlahi feyizlerin iman dolu kalplerde çağladığı ulvi günlerdir.

Çünkü bir ay boyunca azgınlaşan, insanı isyana zorlayan nefis, mücadele sonunda artık mağlup edilmiştir.

Okunan ayetler, kılınan namazlar, verilen zekatlar, sadakalar ve yapılan yardımlarla kalplerden günah kirleri silinmiş, kulakların pasları giderilmiş, gözlerden gaflet perdeleri kaldırılmıştır. Artık kalpler, aşk-ı İlahi ve aşk-ı Muhammedi ile dolmuştur…

Ramazan Bayramı, bir ay boyunca Allah rızası için yemeden, içmeden, cinsel arzulardan uzaklaşarak Kur’an’ın hükümlerine boyun eğen bahtiyarların bayramıdır.

Ramazan Bayramı, açlığın ne olduğunu bilen, açların halinden anlayan, duvar diplerinde boynu bükük ve kalbi mahzun olarak duran ve edebinden, iffetinden dolayı başkalarına avuç açmayan fakir müslümanlarla, zekatlarını hakkıyla hesap ederek muhtaçlara dağıtan müslüman zenginlerin bayramıdır.

Ramazan Bayramı, ilk on günü rahmet, ortası mağfiret ve sonu cehennemden azad olan, onbir ayın sultanı Ramazan-ı Şerif’in rahmetinden, bereketinden ve mağfiretinden nasip alan nurlu insanların bayramıdır.

Ramazan Bayramı, Allah ve Resulü’nün aşkıyla yanıp tutuşan, Ku’an’ın nur ve feyiz deryasına dalan, yüzlerini iman nuruyla aydınlatan, kalplerini İlahi sevgiyle dolduran, İslam ahlakını bütün zerreciklerine nüfuz ettiren, hayatını iman ile aydınlatıp salih ameşllerle tezyin eden bahtiyarların bayramıdır.

Ramazan Bayramı, Allah’a ve Resulü’ne inanan, Kur’an’a teslim olup onun icaplarını ihlas ve samimiyetle yerine getiren dünyanın en mutlu insanlarının bayramıdır.

Bayram günlerinde sayıları iki milyara ulaşan müslümanların kalpleri, hep aynı aşk, aynı heyecan, aynı sevgi ve mutluluk duygularıyla çarpmaktadır.

Yüce Rabbimiz bir ayet-i kerime’de mealen:

“Şüphesiz (küfür ve günahlardan) iyi temizlenen ve Rabbinin adını zikredip de namaz kılan kimse umduğuna(kurtuluşa) ermiştir. Belki siz dünya hayatını (ahiretten) üstün tutarsınız. Halbuki ahiret daha hayırlı ve süreklidir” (Â’lâ Suresi, Ayet: 15-16-17) buyuruyor.

Kurtuluşa ve ebedi mutluluğa erişebilmek için küfür ve günah kirlerinden temizlenmek lazımdır. Kalbi manevi kirlerden temizledkten sonra iman nuruyla NAZARGAH-I İLAHİ haline getirmek gerekir. Kalp, günah ve küfür kirlerinden temizlenmedikçe oraya imanın karargah kurması mümkün değildir.

Maddi meşguliyetler, gel-geç arzular, şehevi duygular bizi Allah’a ibadet, dua ve niyazdan alıkoymasın. Çünkü dünya hayatı fanidir. Günün birinde yok olup gitmeye mahkumdur.

Bir insan bu dünya hayatında ne kadar ilerlerse ilerlesin, ne kadar yükselirse yükselsin,mapartmanlarda, köşklerde, villalarda, saraylarda yaşasın, ecel bir gün gelip kapısını çalacak, devamlı zannedip kendisini kaptırdığı dünyevi zevkler son bulacak ve o insan da ölecektir.

İşte o zaman bütün bunların fani olduğunu anlayacak ama zaman çoktan geçmiş olacaktır.

Yüce Rabbimiz bir ayet-i kerimede şöyle buyuruyor:

“Ey iman edenler, eğer Allah’tan korkarsanız O, size iyi ile kötüyü ayırt edecek (bir marifet ve nur) verir, suçlarınızı örter ve sizi bağışlar. Allah büyük lütuf ve inayet sahibidir”.(Enfal Suresi, Ayet:29) buyuruyor.

Cihan tarihinde en büyük devrimi yapan eşsiz insan Sevgili Peygamberimiz Hz. Muhammed(s.a.v)ise şöyle buyuruyor:

“Akıllı insan, kendisini sorguya çeken ve ölümden sonra için çalışandır. Aciz kimse, nefsini hevasına tabi kılar ve Allah’tan olmayacak şeyler bekler”(Riyazu’s Salihin, C.1, S66)

Değerli Okuyucularım,

Bayram günlerinde büyüklerimizi ziyaret edip bayramlarını tebrik edelim, ellerini öpüp dualarını alalım.

Yakınlarımızı, akrabalarımızı, komşularımızı, müslüman kardeşlerimizi ziyaret edip bayramlaşalım.

Bizlere veda ederek ruhlarını Rahman’a teslim edip ebedi bir aleme göç edenlerimizin de kabirlerini ziyaret edelim. Kur’an okuyarak ruhlarına hediye edelim. Günahlarının affı için Allah’a dua ve niyazda bulunalım.

Özellikle şu bayram günlerinde bol bol hayır ve hasenatta bulunalım. Fakir, yatim ve kimsesizleri gözetelim, onlara yardım edelim.

Peygamberimiz (s.a.v) Efendimizin şu hadis-i şeriflerine kulak vererek ifade ettiği derin manayı tefekkür edelim.

Kainatın Efendisi buyuruyor ki;

“Fakirleri arayın, görüp gözetin. Siz ancak fakirleriniz sayesinde (düşmanlarınıza karşı)yardım görür ve rızıklanırsınız” (A.g.e. C.1, S.314)

Bayram günlerinde yetimleri de sevindirelim. Üzüntülerini giderelim. Onların da, bütün mü’minlerin sevinç ve mutluluk içinde bulunduğu bu günlerde sevinmelerine yardımcı olalım.

Bilelim ki, bu dünya hayatında yetimlere yardım eden, onları sevindiren, saçlarını okşayan, onlara şefkat ve merhamet duygularıyla kucak açan mü’minler, kıyamet gününde Sevgili Peygamberimiz(s.a.v) Efendimizin şefaatine mazhar olacak ve cennette onunla yanyana bulunacaktır.

Sehl b. Sa’d (r.a)dan şöyle dediği rivayet edilmiştir;

Resulullah (s.a.v):

“Ben ve yetimin işlerini deruhte eden kimse, Cennette şöylece beraber bulunacağız” buyurarak şehadet parmağı ile işaret parmağını gösterdi.(A.g.e. C.1, S.308)

Değerli Okuyucularım,

Dargınlık ve kırgınlık lekelerini silelim kalbimizden… Kin, haset ve husumet duygularına yer vermeyelim gönlümüzde… Yalan, dedi-kodu, gurur-kibir, gıybet ve iftira gibi manevi hastalıklardan koruyalım kendimizi…

Namazlarımızı ihmal etmeden zamanında ve muntazam olarak kılmaya devam edelim. Ramazan ayı bitti diye ibadetlerimizi ihmal etme gafletine düşmeyelim.

Dargınlıkları, kırgınlıkları gideren, birlik ve beraberlik bağlarını kuvvetlendiren, sevgi ve kardeşlik duygularını canlandıran İslami Bayramlar, huzur ve mutluluk içinde sevgi ve kardeşçe yaşamamıza vesile olmalıdır.

Cenab-ı Hakk’ın;

“Hepiniz toptan Allah’ın ipine(Kur’an’a) sarılın. Parçalanıp ayrılmayın. Allah’ın üzerinizdeki nimetini düşünün” (Âl-i İmran Suresi, Âyet: 103)

Emrine uyarak İslami birlik ve beraberliğimizi, İslami kardeşlik duyguları içinde yaşamamızı sağladığımız zaman; mazide olduğu gibi bugün de, yarın da, öbür gün de tek kelime ile dünya durduğu müddetçe, Necip Ecdadımız gibi biz de en uzak yerlere bile İslam’ın diriltici sesini ulaştıracağız inşaallah.

İşte o zaman;

İnsanlık, cehalet karanlıklarından sıyrılacak, küfür kirlerinden temizlenecek ve Kur’an nuruyla aydınlanacaktır.

Ramazan Bayramınızı tebrik eder, Ramazan ayında kazandığımız iyilik ve güzelliklerin ömür boyu devamını dilerim.

&s tarafından.|2023-12-06T21:45:14+00:00Aralık 6th, 2023|Makaleler|Yorum yok

Siz de fikrinizi belirtin

Go to Top